Zasada Pięciu Przemian

W filozofii taoistycznej dla głębszego zobrazowania natury otaczającej nas rzeczywistości posłużono się cyklami i procesami zachodzącymi w przyrodzie, które sprowadzono do zasady Pięciu Przemian (żywiołów). Zasady jin-jang i Pięciu Przemian (Pięć Żywiołów) to system współzależności procesów, czynników, faz, ruchu, stadiów, przekształceń lub sił, w którym żaden ze składników czy żywiołów nie może istnieć bez wszystkich pozostałych. Nie można pominąć nawet jednego elementu bez zburzenia całego systemu. (...)
W teorii Pięciu Przemian podstawowe elementy (żywioły) symbolizują Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal i Woda. Współzależność powstawania jest widoczna, kiedy Drzewo spalając się daje Ogień, Ogień tworzy popiół dając początek Ziemi, Ziemia zawiera Metal, Metal daje początek Wodzie, która karmi Drzewo. Ten układ tworzy obieg odżywczy żywiołów.
Żywioły mogą być uszeregowane w porządku wzajemnego podboju, w tzw. obiegu kontrolnym. Drzewo chroni siły żywotne Ziemi i sprzyja jej optymalnej jakości. Ziemia hamuje Wodę i powstrzymuje jej gwałtowność. Woda gasi Ogień i nie pozwala, by nadmiernie się rozprzestrzenił. Ogień topi Metal czyniąc go elastycznym. Metal ścina Drzewo chroniąc nas przed jego nadmierną ekspansywnością.
Zasada Pięciu Przemian charakteryzuje otoczenie i człowieka żyjącego w danym środowisku. W otoczeniu określa pory roku, klimaty, smaki, kolory, w człowieku charakteryzuje narządy puste, pełne, zmysłu, elementy strukturalne, emocje i cykle rozwojowe.
Zasady Pięciu Przemian i jin-jang są podstawą profilaktyki, diagnozowania i leczenia w medycynie chińskiej. Na nich opiera się dietetyka (żywienie), ziołolecznictwo i akupunktura (akupresura). Stosowanie tylko zasady jin-jang daje niekompletną charakterystykę ludzkiego organizmu.
Zasady jin-jang i Pięciu Przemian są właściwościami porządku Tao, a nie jego prawami.

?Filozofia zdrowia? Anna Ciesielska