Metody pracy z poczuciem własnej wartości

Przyjmując założenie, że niezależnie od okoliczności zewnętrznych można pracować samodzielnie z poczuciem własnej wartości i nie jest to dziedzina zarezerwowana dla psychologów i psychoterapeutów, możemy znaleźć sposoby i narzędzia wspomagające proces zgłębiania wiedzy o sobie samym i kształtującym wysokie poczucie własnej wartości. Doradca zawodowy diagnozując przeszkody w podejmowaniu decyzji zawodowej w postaci zaniżonego poczucia własnej wartości może wskazać takie narzędzia, bez konieczności kierowania do specjalisty.
Spośród dostępnych metod służących samodzielnej pracy nad kształtowaniem poczucia wartości można wyróżnić kilka istotnych. Wszystkie są fragmentem szerszego spojrzenia na proces rozwoju osobistego. I wszystkie w gruncie rzeczy sprowadzają się do pracy nad samoświadomością. Stąd też wynika, że nie da się uniknąć w pracy doradcy zawodowego poruszania się w sferze psychologicznej klienta. Nie oznacza to, że istnieje jakaś dziedzina nauki czy też filozofia, która może być uważana za jedynie właściwe rozwiązanie, jednakże w ramach różnych prądów myślowych istnieją ciekawe sposoby, które można wykorzystać w pracy doradcy. Poniżej zostały przytoczone niektóre z nich.

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP).
Wiele napisano na temat pozytywnego myślenia, samo spełniającym się proroctwie, projekcjach i metodach oddziaływania na siebie w celu osiągnięcia lub wręcz "nie przeszkadzania sobie" w osiągnięciu swoich celów. Jest wiele poradników psychologicznych, opracowano mnóstwo technik psychotronicznych i każdy może wybrać sobie taką, która najbardziej mu służy. Wszystkie te metody bazują na wspólnym mianowniku ? świadomości. Bez zagłębiania się w poznanie i zrozumienie nie możemy zrobić żadnego kroku naprzód.
Znaną metodą pracy jest Neurolingwistyczne Programowanie (NLP).
Warto przybliżyć założenia operacyjne NLP i specyficzną rolę człowieka:
1. NLP nie jest modelem naprawiania, jest modelem nabywania, modelem wytwarzającym. Ludzie nie mają usterek i nie potrzebują naprawy. Istoty Ludzkie doskonale działają i wszystko co robią stanowi osiągnięcie. Metodologia i technologia NLP nie skupia się na tym co jest źle, czy na diagnozowaniu ludzi, przeciwnie, mówi ona o tym jak dotrzeć tam gdzie chcesz w oparciu o założenia, iż ludzie posiadają wszelkie zasoby konieczne do dokonania zmian.
2. Każde zachowanie nadaje się do zaadoptowania w warunkach w jakich się go nauczyło. Istoty ludzkie dokonują najlepszych wyborów przy posiadanych zdolnościach reprezentacyjnych i zasobach dostępnych w danym momencie.
3. Wszelkie zachowania zewnętrzne są wynikiem procesów neurologicznych. Oznacza to, że każde zachowanie zewnętrzne reprezentuje transformację wewnętrznego procesu neuronowego. Zachowanie wewnętrzne jest działaniem wewnątrz dowolnego systemu reprezentacji zmysłów, czyli odnosi się do działania zmysłów: wzroku (widzenie), słuchu (słyszenie), kinestetyki (wrażenia cielesne, zarówno dotykowe jak i wewnętrzne), zapachowe (powonienie), oraz smakowe (smak), uważane za ?cegiełki? przeżycia.
4. Mapa nie stanowi terytorium. Mózg modeluje świat zewnętrzny i dokonuje jego reprezentacji. Istoty ludzkie tworzą mapy i modele świata, po to aby nadać sens swoim przeżyciom, utrzymać logiczną spójność oraz kierować swoimi zachowaniami. Nie działamy bezpośrednio na naszym świecie, lecz raczej poprzez nasze mapy tego świata. W tym sensie jesteśmy twórcami naszego rzeczywistego świata. Każdy osobnik ma swoją jedyną mapę i model świata. NLP reprezentuje modele ramy, wokół których ten proces odwzorowania może być rozumiany, opisywany i wyjaśniany.
5. Dodatnia wartość samego siebie jest dla danego osobnika stała. Dokonuje się rozróżnienia pomiędzy Ja, intencją i zachowaniem. Zachowanie jest oceniane pod względem jego przydatności i skuteczności w danym kontekście.
6. W oddziaływaniach pomiędzy ludźmi osobnik posiadający większą elastyczność i różnorodność wzorców myślenia i zachowań może wpływać, i zazwyczaj to robi, na rezultat oddziaływania. W cybernetyce nazywa się to ?Prawem Koniecznej Różnorodności?.
7. W komunikacji nie ma błędów; pomyłki są raczej informacjami zwrotnymi, bez których elastyczność i różnorodność nie byłyby możliwe. Pomyłki są integralną częścią procesu dopasowywania, zasadniczą częścią procesu uczenia się. Pomyłki traktuje się jako sposobność do nauczenia się. W rzeczywistości każde doświadczenie traktowane jest jako bezprecedensowa okazja do uczenia się.
8. Ludzie są zaprojektowani do komunikowania się, co oznacza, że nie możesz nie komunikować się, co znaczy, ze nie możesz nie wpływać lub nie podlegać wpływom. Wejście ? proces wewnętrzny ? wyjście ? efekty, informacje zwrotne (do siebie i innych). Dlatego też komunikacja jest procesem odwracalnym. Oznacza to, że poprzez komunikowanie się zawsze kształtujemy informacje i postrzeganie. Komunikacja jest trwającym wzajemnie kształtującym procesem. To wszystko oznacza, że wszelka komunikacja wydobywa efekt ? informacje zwrotne to okazje do zauważenia wpływu (skutków) tej komunikacji w relacjach z samym sobą i z innymi. To z kolei otwiera możliwości i wybory dostosowania się i nauczenia więcej oraz uczenia się jak robić więcej, lepiej w czasie, pomiędzy punktami w czasie oraz poprzez czas.
9. Ludzie są systemami uczącymi się, co oznacza, że nie możesz nie uczyć się. To czego się uczysz budowane jest na tym, czego się nauczyłeś, w czasie, gdyż uczenie się jest procesem trwającym. Zdolność uczenia się posiadana przez istoty ludzkie jest niezwykła i wiąże się ze zdolnością wpływania na przeżycie twoje i innych i związana jest z rozróżnieniami jakich dokonujesz, liczbą rozróżnień jakich jesteś w stanie dokonać, jak zmieniasz te rozróżnienia i jak je organizujesz.
10. Ludzie są zaprojektowani do rozwoju i ewolucji. Jesteśmy procesami ewoluującymi, a ponieważ jedyną stałą rzeczą jest zmiana, oznacza to, iż nie możemy nie rozwijać się i nie ewoluować i jest to trwający proces o różnym nasileniu.
11. Ludzie są zaprojektowani aby odnosić sukcesy. Jest to naturalne zamierzenie naszej egzystencji. Sukces nie jest przeznaczeniem, lecz raczej podróżą, trwającym procesem.
W myśl powyższych założeń został opracowany arkusz pracy w kieruku świadomego wyłonienia swoich wartości i ich hierarchii (Deklaracja Misji ? NLP w osiąganiu celów ? Practitioner in Art of NLP, opracowanie: Marek Rożalski). Pytania zawarte w nim skłaniają do wewnętrznych poszukiwań i wydobywania na światło świadomości ukrytych informacji, które przybliżają nas do sformułowania naszych osobistych wartości. Zalecana jest praca po wprowadzeniu się w stan relaksacji, kiedy mózg wytwarza fale alpha, co umożliwi lepszy dostęp do podświadomości. Najlepiej kiedy pytania będzie zadawała druga osoba i także ona będzie spisywała odpowiedzi. W drugiej części wskazana jest praca samodzielna.

Deklaracja Misji ? część pierwsza.
1. Twoje największe zalety:
2. Zalety, które dostrzegają w Tobie ludzie, którzy Cię dobrze znają:
3. Co tak naprawdę lubisz robić?
4. Cechy charakteru, które najbardziej cenisz u innych:
5. Kto wywarł największy pozytywny wpływ na Ciebie i Twoje życie?
6. Osoba ta była zdolna tak znacząco wpłynąć na ciebie, ponieważ:
7. Najszczęśliwsze chwile w Twoim życiu:
8. Ponieważ:
9. Dysponując nieograniczonym czasem i zasobami najchętniej byś:
10. O czym lubisz śnić na jawie?
11. Cztery najważniejsze dla Ciebie sprawy:
12. Jakie Twoje działania zawodowe cenisz najbardziej?
13. Najcenniejsze działania w Twoim życiu pryatnym:
14. Wartościowe rzeczy, które mógłbyś zrobić dla nnych:
15. Twoje uzdolnienia, o których nikt właściwie nie wie:
16. Aczkolwiek wiele razy, z rozmaitych powodów odsuwałeś od siebie tego rodzaju myśli, to jednak teraz po namyśle stwierdzasz, że powinieneś wykonać jeszcze następujące zadania:
17. Wymień swoje potrzeby fizyczne i materialne:
18. Jak bardzo zaspokajasz każdą z nich (w skali 1-10)?
19. Jakich rezultatów chcesz jeszcze (różnych od osiąganych powyżej)?
20. Zasady pomocne, aby je osiągnąć:
21. Twoje potrzeby społeczne:
22. Stopień ich zaspokojenia (w skali 1-10):
23. Rezultaty, których chcesz jeszcze, a nie osiągasz w tej sferze:
24. Zasady pomocne, abyś mógł je osiągnąć:
25. Twoje potrzeby intelektualne:
26. Stopień zadowolenia z dotychczasowego ich zaspokajania:
27. Rezultaty, których rzeczywiście pragniesz:
28. Zasady pomocne, abyś mógł je osiągnąć:
29. Twoje potrzeby duchowe:
30. W jakim stopniu jesteś zadowolony z obecnego poziomu ich zaspokajania?
31. Jakich pragniesz rezultatów różniących się od tych, jakie teraz osiągasz w tej sferze?
32. Które zasady pomoą Ci je osiągnąć?
33. W jakim stopniu pokrywają się Twoje potrzeby fizyczne, społeczne, intelektualne i duchowe?
34. Jakie masz w życiu ważne role do odegrania?
35. Najważniejsze cele, które chcesz osiągnąć w każdej z tych ról:
36. Które rezultaty osiągane przez Ciebie w życiu, zadowalają Cię?
37. Idee będące ich źródłem:
38. Rezultaty Twojego życia, które wcale Ci się nie podobają:
39. Jakie idee spowodowałyby lepsze wyniki?
40. Co tak naprawdę, w tajemnicy przed innymi (a może nie) chciałbyś w życiu robić i jakim człowiekiem chciałbyś być?
41. Ważne idee i paradygmaty leżące u podstaw tego Kim jesteś i co w życiu robisz:

Deklaracja Misji ? część druga.
Przeznacz minutę na odpowiedź:
Gdybym dysponowała nieograniczonym czasem i zasobami, co bym zrobiła?
Nie wzdragaj się przed marzeniami. Otwórz przed sobą wszelkie możliwości. Zapisz wszystko co przychodzi Ci do głowy.

Poświeć minutę na zapisanie wyznawanych przez siebie wartości. Niżej znajduje się ich skrócona lista, która może pobudzić Cię do myślenia.

spokój umysłu bezpieczeństwo dobrobyt
zdrowie bliski związek z?? uznanie
sława dużo wolnego czasu szczęście
spełnienie w sferze duchowej przyjaźnie rodzina
długie życie podróże poczucie sukcesu
poświęcenie czasu, wiedzy i pieniędzy na ?? miłość
poczucie humoru odwaga równowaga
uczciwość szlachetność ryzyko

Przez 5 minut przeglądaj powyższą listę i wybierz pięć najważniejszych dla Ciebie:

Przeznacz pięć minut na to, by porównać listę tych pięciu wartości ze swoimi marzeniami. Może się okazać , że w Twoim życiu nie ma harmonii między podświadomymi pragnieniami, a wyznawanymi wartościami. Może byś chciał żyć jak Indiana Jones, lecz wcale nie pociąga Cię przedzieranie się w gąszczu przez pajęczyny i spanie w towarzystwie skorpionów. Jeśli nie wydobędziesz swoich marzeń na światło dzienne i będziesz się im przyglądał tylko w mroku, może wiele lat będziesz żył złudzeniami i z podświadomym poczuciem, że zadawalasz się tylko tym co drugorzędne. Popracuj nad marzeniami i wartościami aż poczujesz, że Twoje marzenia są odzwierciedleniem cenionych przez Ciebie wartości. Zapisz co uważasz za cenne z Twoich przemyśleń.

A teraz poświeć minutę na zapisanie jaki jest związek Twoich wartości z czterema podstawowymi sferami, w których znajduje spełnienie każda ludzka istota. Czy wartości te są wyrazem Twoich potrzeb fizycznych, społecznych intelektualnych i duchowych? Pracuj nad tą listą aż będziesz mógł odpowiedzieć na to pytanie twierdząco.

I wreszcie przeznacz minutę na rozważenie następującego pytania:
Jakie zasady pozwolą mi osiągnąć wartości wymienione na mojej końcowej liście?

Metoda Silvy.
Przy wykorzystaniu założeń NLP została także opracowana Metoda Silvy, której można się nauczyć, jednakże raczej pod okiem trenera.
Metoda Silvy to kurs samokontroli umysłu, podczas którego słuchacze uczą się posługiwć zmodyfikowanymi stanami umysłu w celu efektywnego rozwiązywania problemów. To co wyróżnia Metodę Silvy spośród innych technik czy metod samokontroli umysłu to fakt, iż od samego początku jej powstawania (rok 1944) opierała się ona na mocnych podstawach naukowych. Jose Silva prowadził badania nad ludzkim umysłem. Początkowo eksperymenty te miały na celu poprawianie ilorazu inteligencji u dzieci, jednak ich efekty zaskoczyły samego Silvę.
Naukowym fundamentem metody jest odkrycie częstotliwości impulsów elektrycznych generowanych przez ludzki mózg. W wyniku badań wyróżniono cztery podstawowe częstotliwości mózgu. Powyżej 14 cykli na sekundę to częstotliwość typu beta, od 7 do 14 to częstotliwość alfa, od czterech do siedmiu to theta, poniżej 4 to delta. W stanie przebudzenia, w czasie naszych codziennych zajęć dominującą częstotliwością jest częstotliwość typu beta. Cykl alfa na ogół pojawia się w stanie głębokiego relaksu oraz tuż przed zaśnięciem lub zaraz po przebudzieniu. Na częstotliwości theta mózg pracuje na na granicy przebudzenia. Częstotliwości delta charakteryzują głęboki sen. Podstawowym elementem kursów Metody Silvy jest nauczenie uczestników kursu samodzielnego obniżania dominującej częstotliwości swojego mózgu z poziomu beta do alfa i theta przy zachowaniu pełnej świadomości. Po co? Otóż w wyniku wieloletnich badań twórca metody - Jose Silva równolegle z wieloma innymi naukowcami badającymi ludzki mózg, odkrył, że głęboki relaks, koncentracja, procesy zdrowotne, wszelkie przejawy ludzkiej genialności oraz tzw. percepcja pozazmysłowa związane są z obniżoną częstotliwością mózgu - przede wszystkim częstotliwością alfa. Na bazie tego odkrycia Jose Silva opracował zbiór technik służących do praktycznego wykorzystania nieskończonych możliwości ludzkiego mózgu jakie otwierają się przed nami gdy nasz mózg pracuje na częstotliwościach niższych niż beta. Są to między innymi techniki głębokiej relaksacji, poprawy pamięci, kontroli snu, budzenia się, kontroli bólu i nawyków, samokontroli zdrowia, techniki rozwijające zdolności twórcze aż po percepcję pozazmysłową.
Kurs Silvy obejmuje nauczenie się samoczynnego wprowadzania mózgu w stan alfa, oraz przedstawienie metod wizualizacji na tym poziomie. Stan alfa to specyficzny stan organizmu zbliżony fizycznie do momentu zasypiania czy też medytowania; metoda Silvy zakłada, że organizm w takim momencie jest naturalnie otwarty na komunikację świadomości z podświadomością i nadświadomością (ego, id i superego) i że będąc w takim stanie można przekonać samego siebie do zmiany zachowań, nastawienia do świata czy też postrzegania innych osób. Stan theta z kolei to stan wychodzenia z uśpienia, stanu na pograniczu snu i jawy - na tym poziomie komunikacja z własnymi poziomami świadomości jest jeszcze łatwiejsza, ale też trudniej ją kontrolować. Programowanie własnego umysłu w stanie theta możliwe jest w zasadzie dla bardziej zaawansowanych adeptów Metody Silvy.
Badania psychologiczne absolwentów treningu metody Silvy wskazują, że stają się oni bardziej skłonni do samoakceptacji swego fizycznego wyobrażenia - wyglądu i postury. Postrzegają się jako znacznie zdrowsi niż przed kursem. Uważają również, że wzrosła ich umiejętność współżycia z rodziną i zdolność troszczenia się o jej członków, a także umiejętność współżycia z innymi ludźmi.
Jaka zmiana zachodzi w życiu ludzi, którzy sadzą, że są zdrowsi i lepiej nastawieni do współpracy z innymi? Oni stają się zdrowsi i bardziej wydajni w pracy i w domu, zyskują lepszą samoocenę, są mniej sceptyczni i negatywnie nastawieni do wszystkiego, bardziej akceptują własną osobę, stają się bardziej twórczy, poprawiają swoją zdolność zapamiętywania. Jak wykazują standaryzowane testy przeprowadzane przed i po treningu metody Silvy, w jego wyniku wszystkie te cechy zostają wzmocnione. Własny obraz kursanta poprawia się, a lepszy wizerunek własnej osoby sprawia, że staje się on lepszym człowiekiem.
Zachowując określone rygory naukowe, metoda Silvy odwołuje się przede wszystkim do procesów duchowych. Być może, właśnie dlatego szkoły parafialne na wyspie Guam wprowadziły ostatnio nauczanie tej metody dla swych nauczycieli i uczniów. Na decyzję wpłynęły niewątpliwie wyniki podobnych działań w szkołach parafialnych kontynentalnej części USA. Szkoły amerykańskie były kontrolowane przez dr. George'a DeSau, przy zastosowaniu standaryzowanych testów badania osobowości przed i po treningu metody Silvy. Użyto testu szesnastu czynników osobowości Catella do badania osób dorosłych i testu HSPQ przy ocenie młodzieży szkolnej. Wyniki opublikowane zostały przez Instytut Testowania Osobowości i Umiejętności.
Oto zasadnicze stwierdzenia raportu:
* Prawie we wszystkich badanych grupach obserwowano wyraźny spadek skłonności do łatwego zbijania się z tropu i wzrost "siły ego", dojrzałości, zdolności oceny rzeczywistości, "opanowania".
* Poprawa ta utrzymywała się przy powtórnych testach cztery i pięć miesięcy później. Faktycznie wyniki w testach późniejszych były jeszcze lepsze.
Inne badania nad efektami treningu metody Silvy przeprowadzono w Albuquerque (Nowy Meksyk) i hrabstwie Ottawa (Michigan).
Stwierdzono, że:
* W wynikach testów nastąpiło przesunięcie punktacji od cech takich jak: "pełen obaw, z pretensjami do siebie, skłonny do zmartwień, pełen niepokoju" ku charakterystyce typu: "pewny siebie, spokojny, pogodny".
* Ćwiczenia rozwijające wewnętrzną świadomość metodą Silvy przyczyniły się do rozwinięcia zdolności i chęci uczestniczenia w życiu społecznym. Wyniki testu Catella wskazywały na odchodzenie od charakterystyki:
"nieśmiały, lękliwy, silnie reagujący na zagrożenia" ku: "spontaniczny, aktywny towarzysko".
* U większości badanych stwierdzono również zmniejszenie nasilenia takich cech jak: "napięty, sfrustrowany, zagoniony, przepracowany", a zwiększenie nasilenia takich jak: "odprężony, spokojny, zadowolony, opanowany'".
* Mniejsze też było nasilenie "dystansowania się i sceptycyzmu", a większe "ciepła, wychodzenia naprzeciw, współuczestniczenia".
* Testy wykazały, że uczestnicy kursów byli mniej podejrzliwi, nieufni, zawistni, wykazywali natomiast większą chęć współpracy z innymi.
* Nowo nabyta wolność od przeszłych leków i chaosu wewnętrznego objawiała się w testach mniejszym pesymizmem i przygnębieniem, a większą pogodą, entuzjazmem i radością życia. Podana niżej lista podsumowuje cechy, które niweluje oraz cechy, które są wzmacniane przez metodę Silvy.
Cechy niwelowane: Łatwy do zdenerwowania, Pełen niepokoju, Pełen pretensji do siebie, Martwiący się, Nieśmiały, Lękliwy, Bezradny wobec zagrożeń, Napięty, Sfrustrowany, Zagoniony, Przepracowany, Dystansujący się, Sceptyczny, Wyniosły, Podejrzliwy, Zawistny, Przygnębiony, Pesymistyczny, O silnym ego.
Cechy wzmacniane: Dojrzały, Trzeźwo ocenia rzeczywistość, Spokojny, Pewny siebie, Pogodny, Łagodny, Spontaniczny, Aktywny towarzysko
Odprężony, Zadowolony, Opanowany, Ciepły, Wychodzący naprzeciw, Aktywnie uczestniczący, Współpracujący, Radosny, Entuzjastyczny (optymistyczny)
Testy wykonane u absolwentów treningu metody Silvy wykazują, że jego metoda właśnie temu służy.

Afirmacje.
affirmatio 'potwierdzenie' - zgoda, aprobata, uznanie
Afirmacje to bardzo skuteczna metoda uspokajania umysłu i przekonania swojej wewnętrznej świadomości do działania zgodnego z naszą wolą i potrzebami. Autor książki Miłość, medycyna i cuda, dr Berni Siegel mówi, że ?afirmacje nie są zaprzeczeniem teraźniejszości, ale nadzieją na przyszłość. Przenikają do twojej świadomości, stają się coraz bardziej wiarygodne, aż w końcu zamienią się w twoją rzeczywistość? (za: Hay, Ćwiczenia, s. 13). Afirmacja jest przekonaniem, ale takim, które tworzymy, aby zmienić nasze myślenie, a co za tym idzie, także funkcjonowanie w świecie. Jest formą pozytywnej autosugestii działającej jak każda myśl, która zadamawia się w nas w chwili, gdy przyjmujemy ją jako prawdę. Afirmowanie pozytywnych wyobrażeń pomaga bez względu na to jak rozumiemy to pojęcie. Podświadomość przyjmuje wszystko, co jest jej przedstawiane bez względu na to jaki to ma charakter i jak można oceniać to w kategoriach moralnych. Łatwo zaprogramować się na to, co nam wcale nie służy. Jako dziecko każdy z nas przyjmuje prawdę o świecie i o sobie samym, taką, jaką przekazują nam inni. Kiedy dorastamy ten wpływ i siła innych osób niestety nie słabną, a co więcej, dochodzi do nich nasze własne myślenie o sobie. Im więcej mamy (negatywnych) przekonań na własny temat, tym bardziej dokładamy wszelkich starań, by je potwierdzić, a przez to i wzmocnić. Ulegamy czarowi setek różnych stwierdzeń dotyczących naszej osoby. Kształtują one nasze doświadczenie, jednak gdy je sobie uświadamiamy - nie jesteśmy wobec nich bezbronni. Na szczęście każdy program można zmienić na bardziej funkcjonalny. Wielu ludzi już wie, że dzięki pomocy podświadomości można dokonywać cudów: leczyć się, zmieniać cechy charakteru, rozwijać niezwykłe zdolności.
Stosowanie afirmacji jako narzędzia polega na wybraniu odpowiednich zdań i powtarzaniu sobie najczęściej jak tylko jest to możliwe. Można słuchać kaset, płyt i MP3 ze słuchawkami na uszach, odtwarzając w domu, po obudzeniu się, przed zaśnięciem, jadąc samochodem. Można nagrać swój głos lub kupić gotowe kasety dostępne na rynku (np. Louise L. Hay ?101 Myśli Mocy ? afirmacje?, Ewa Foley ?Bądź mistrzem swojego życia ? afirmacje?, ?Zakochać się w życiu ? wykład i afirmacje? ,L. Żądło & R. i R. Rybaccy ?Afirmacje życia?) Można napisać na kolorowych kartkach i powiesić w widocznych miejscach mieszkania. Można pisać w zeszycie, malować kolorami, mówić do swojego odbicia w lustrze. Dodatkowe wzmocnienie można uzyskać poprzez wizualizację tego co mówimy. Wszystkie zabiegi mają za zadanie zmienić nasze ścieżki neuronowe w mózgu. Wcześniej automatyczną reakcją była negatywna myśl na nasz własny temat. Odpowiednio częste powtarzanie zupełnie odmiennych zdań spowoduje, że zaczniemy się z tym oswajać, a wkrótce wierzyć. Pracując z afirmacjami można oddziaływać na podświadomy umysł, dzięki czemu można go przeprogramować, wprowadzić nowe wzorce i nawyki. Afirmując stopniowo urzeczywistnia się myśl. To co afirmujemy, umysł przyjmuje jako prawdę, bowiem nie jest w stanie odróżnić doświadczenia wyimaginowanego od stanu faktycznego. Oczywiście ważnym aspektem tej metody jest odpowiednie dobranie zdań. Aby były skuteczne powinny zawierać następujące cechy:
? nie stosujemy zwrotów, które mogłyby zaszkodzić nam, albo komuś innemu. Mają to być stwierdzenia odnoszące się do nas samych, mające na celu wywoływanie zmian przede wszystkim w nas.
? sformułowana pozytywnie, czyli np. "Jestem bogaty", a nie "Nie chcę być biedny". Nie należy używać słowa ?nie", jako że nasza podświadomość, do której kierowana jest afirmacja, nie rozumie jego znaczenia. Nie należy zatem mówić: ?Nie jestem chory", ale: ?Jestem zdrowy" itp. Należy unikać w swych afirmacjach zaprzeczeń i wszelkich negatywności.
? powinna być wypowiedziana w formie zdania oznajmującego, w czasie teraźniejszym (nie należy mówić, że coś ?będzie")
? afirmacja powinna zawierać imię, np. "Ja, Robert, jestem...?.
? wypowiadana w pierwszej osobie, a jeszcze lepiej - powtarzana w trzech osobach, bo w trzech osobach słyszymy opinie o sobie. Afirmacje najlepiej pisać wg wzoru: Ja (imię)...(treść formuły) x 5; Ty (imię)...(treść formuły) x 5; On (imię)...(treść formuły) x 5. Np.: Ja, Robert, zasługuję na miłość i szacunek. (Piszę to x 5). Ty, Robert, zasługujesz na miłość i szacunek. x 5. On, Robert, zasługuje na miłość i szacunek. x 5.
? używana w zgodzie z wewnętrznym stanem - afirmacje przeciwne systemowi wartości nie spełnią się, choćby były ułożone jak najbardziej precyzyjnie. By one zadziałały, najpierw trzeba zmienić system wartości.
? względnie realistyczna. Od stwierdzenia np. ?Jestem bogaty?, które może budzić wewnętrzny opór, gdy klepiemy biedę, lepsze jest sformułowanie: ?Z każdym dniem, pod każdym względem i znacząco, jestem coraz bogatszy...?, ewentualnie poprzedzana słowem ?chcę?, gdy służy skierowaniu uwagi na stan pożądany (gdy w nim nie jesteśmy)
? Wsparta rzeczywistym (nawet symbolicznym) działaniem wspomagającym utrzymanie w umyśle pożądanego obrazu a w ciele pożądanego stanu, ważny tu jest znaczny ładunek emocjonalny.
? Wsparta głębokim oddychaniem, piciem wody, braniem kropli.....dowolnym rytuałem służącym przekonaniu podświadomości o naszym głębokim zainteresowaniu afirmowanym celem.
? Należy powtarzać afirmację kilkanaście razy, najlepiej po wcześniejszym zrelaksowaniu ciała w pewnym rytmie (np. rytm kroków lub oddechu)
Trzeba wziąć zawsze pod uwagę konsekwencje zmian, jakie wywoła wiara w powtarzane stwierdzenia. Dlatego doradca zawodowy może pomóc w wyborze tych zdań. Poniżej przedstawiam przykłady użyteczne w obszarze życia zawodowego.
Chcę, mogę i potrafię być w pełni zadowolony z siebie, swojej pracy, swoich związków, całego swojego życia.
Czuję się bezpiecznie, niewinnie i w porządku, kiedy realizuję swoje cele i osiągam sukcesy.
Czuję się cenny i wartościowy, dlatego pozwalam sobie być sobą i swobodnie wyrażać siebie niezależnie od tego, co inni o mnie myślą.
Czuję się pewnie, bezpiecznie i niewinnie, dlatego pozwalam sobie być sobą i swobodnie wyrażać siebie w obecności każdej osoby.
Daję sobie uwagę i czystą miłość w obecności innych, bo jestem godny czystej miłości, szacunku, akceptacji i docenienia takim, jakim jestem.
Daję sobie uwagę i czystą miłość, szczęście, radość i przyjemność, bo jestem godny tego jaki jestem.
Daję sobie uwagę zawsze i wszędzie i w obecności każdej osoby, bo pozwalam sobie i innym w pełni szanować, akceptować i doceniać siebie.
Doceniam siebie, więc potrafię się cieszyć z moich sukcesów.
Doceniam swój twórczy potencjał, pozwalam innym by robili to samo.
Doceniam wartość swojego życia, doceniam wartość moich twórczych możliwości, doceniam siebie.
Dostrzegam i doceniam swoją urodę, swoją mądrość, swoją zaradność, całego siebie.
Dostrzegam powody do zadowolenia z siebie.
Dostrzegam, doceniam i przejawiam moje unikalne umiejętności, zdolności i pomysły.
Jestem bezpieczny i szanowany, gdy mówię to, co myślę.
Jestem bezpieczny i w porządku kiedy pracuję w swoim własnym tempie, w swój własny sposób.
Jestem bezpieczny, niewinny i w porządku, kiedy jestem zdrowy i zadowolony z życia.
Jestem cenny i wartościowy tylko dlatego, że jestem.
Jestem cenny i wartościowy, kiedy jestem sobą i realizuję swoje cele.
Jestem cenny i wartościowy, kiedy jestem szczęśliwy.
Jestem cenny i wartościowy, kiedy jestem zdrowy i zadowolony z życia.
Jestem cenny, wartościowy i atrakcyjny bez względu na to, jak wyglądam.
Jestem cenny, wartościowy i atrakcyjny, kiedy jestem trzeźwy i przytomny.
Jestem cenny, wartościowy i w porządku niezależnie od opinii i oceny innych ludzi.
Jestem cenny, wartościowy i w porządku, kiedy czuję się niewinny i godny.
Jestem dla siebie źródłem szczęścia, radości, miłości i obfitości, i mam nadmiar tego.
Jestem godny czystej miłości, szczęścia i radości w swoim życiu, akceptuję to i doceniam.
Jestem godny szczęścia, radości, miłości i odczuwania przyjemności.
Jestem kochany, akceptowany i lubiany, kiedy jestem trzeźwy i przytomny.
Jestem kochany, szanowany i akceptowany, kiedy czuję się niewinny i godny.
Jestem kochany, szanowany i lubiany, kiedy jestem zdrowy i zadowolony z życia.
Jestem niewinny i w porządku, gdy odmawiam i nadal jestem lubiany.
Jestem niewinny i w porządku, gdy pozwalam innym popełniać błędy i tkwić w ich ograniczeniach.
Jestem sobie życzliwy i obdarzam się miłością, dlatego podejmuję się tylko korzystnych dla mnie działań.
Jestem spokojny i zadowolony z siebie, ocena innych ludzi mi nie zagraża, bo jestem w porządku.
Jestem szanowany i akceptowany, kiedy jestem sobą i realizuję swoje cele.
Jestem szanowany i akceptowany, kiedy jestem szczęśliwy.
Jestem szanowany, akceptowany i lubiany przez innych, kiedy jestem sobą i realizuję swoje cele.
Jestem szanowany, akceptowany i lubiany również wtedy, gdy realizuję swoje cele i osiągam sukcesy.
Jestem szanowany, lubiany, chciany i potrzebny, kiedy łatwo, lekko i przyjemnie się rozwijam i korzystam z owoców swojej pracy nad sobą.
Jestem uczciwy, niewinny i w porządku, kiedy moje życie i moje dobro są najważniejsze dla mnie.
Jestem uczciwy, niewinny i w porządku, również gdy robię tylko to, co jest łatwe, lekkie, przyjemne i atrakcyjne dla mnie.
Jestem w porządku kiedy pozwalam ludziom aby mnie doceniali, chwalili i wspierali.
Jestem wartościowym człowiekiem, dlatego zawsze patrzę na siebie jak na wartościowego człowieka i odnoszę się do siebie z miłością i szacunkiem.
Jestem właściwy, wystarczająco dobry i atrakcyjny pod każdym względem.
Jestem wolny od nawyku dostrajania się do cudzych energii, działam będąc zogniskowany na własnej czystej esencji.
Jestem wystarczająco chciany i kochany.
Jestem wystarczająco chciany, kochany i potrzebny, i to, co robię jest potrzebne, cenne i wartościowe.
Jestem wystarczająco dobry aby odnosić sukcesy we wszystkim co robię.
Jestem zadowolony z powodu mojej twórczej postawy, jestem twórczym budowniczym mojego życia.
Jestem zadowolony z siebie i jestem otwarty na wszelkie pozytywne zmiany w swoim życiu.
Jestem zadowolony z siebie, ze swoich twórczych pomysłów i ze sposobu w jaki je przejawiam.
Już teraz pracuję w idealnych dla siebie warunkach, z idealnymi dla mnie ludźmi.
Już teraz z łatwością otrzymuję to, czego pragnę.
Kocham, lubię, szanuję, akceptuję i doceniam siebie takim, jakim jestem.
Lubię, szanuję i doceniam to, co robię.
Ludzie są zachwyceni moją twórczością, bo ja sam doceniam siebie i to jak przejawiam moje pomysły.
Mam odwagę, wolę i moc dokonywania wszelkich pozytywnych zmian w moim życiu.
Mam odwagę, wolę i moc, aby działać zgodnie z moimi marzeniami i celami.
Mam prawo być sobą, jestem bezpieczny i niewinny, kiedy jestem sobą.
Mam prawo być szczęśliwy, jestem bezpieczny i niewinny, kiedy jestem szczęśliwy.
Mam prawo być zadowolony i radosny bez względu na nastroje innych ludzi.
Mam prawo do łatwego, lekkiego i przyjemnego życia w godności, zdrowiu i w dostatku.
Mam prawo i jestem godzien tego, by żyć i cieszyć się swoim życiem.
Mam prawo popełniać błędy i nadal jestem bezpieczny, niewinny i w porządku.
Mam trzeźwą i przytomną świadomość, że jestem godzien korzyści materialnych i duchowych płynących z realizacji moich talentów i pasji.
Mam wszelkie powody, by być zadowolonym z siebie i ze swojego życia.
Mam wystarczająco dobre pomysły i jestem wystarczająco dobry by zarabiać tyle, ile chcę i potrzebuję.
Moje życie i to czego pragnę jest ważne, więc traktuję to z szacunkiem.
Moje życie ma sens i jest ciekawe, gdy realizuję swoje cele.
Mój umysł jest czysty, twórczy i przytomny, emanuje światłością i mądrością.
Mówię w sposób jasny i zrozumiały o sobie i swoich pragnieniach.
Otwieram się na moje najwyższe dobro, przejawiam już teraz w moich myślach, słowach i czynach.
Otwieram się na relacje w których jestem chwalony, podziwiany bo sam doceniam siebie oraz podziwiam to co umiem, to co robię i to co sobą reprezentuję.
Podziwiam siebie, bo doceniam wszystkie swoje twórcze działania, na których korzystam ja i inni wspaniali ludzie.
Potrafię być zadowolony z siebie.
Promieniuję poczuciem godności, spokojem, miłością, pomyślnością i szczęściem.
Przebaczam całkowicie wszystkim, którzy wmawiali mi bzdury na mój temat.
Przebaczam sobie poczucie winy i niegodności.
Przebaczam sobie wszelkie intencje i mechanizmy obwiniania i karania siebie za doznane krzywdy.
Przebaczam sobie, że nie doceniałem tego, co robiłem.
Przebaczam sobie, że nie szanowałem siebie i ograniczałem swoje potrzeby i pragnienia.
Przebaczam sobie, że obwiniałem się za błędy swoich rodziców i że karałem siebie za to.
Przebaczam sobie, że siebie ogłupiałem, obwiniałem, karałem i ograniczałem.
Rezygnuję z krytykowania i poniżania siebie.
Rezygnuję z porównywania się z innymi, otwieram się na pełnię własnej doskonałości.
To w porządku i bezpieczne, kiedy pozwalam innym aby dostrzegli i docenili mój prawdziwy, potencjał.
To w porządku że tu jestem, mam prawo do życia.
To, co robię dla siebie ma sens i przynosi widoczne efekty we właściwym czasie.
Ufam sobie i słucham głosu mądrości we mnie i działam zgodnie z nim.
Uwalniam się od lęku, że kiedy będę sobą i będę wolny od podatności wobec cudzych oczekiwań, to ludzie przestaną mnie lubić.
Uwalniam się od wszelkich intencji, przymusów i mechanizmów karania siebie i ograniczania siebie.
Uwalniam się od wszelkich urojeń na temat własnych ograniczeń, w ich miejsce dostrzegam swój potencjał, uczę się korzystać z niego.
W relacjach z innymi jestem sobą, to jest w porządku, gdy zawsze jestem sobą.
Wiem, że energia sukcesu ma większą moc sprawczą niż wszelkie moje obawy i lęki.
Wierzę w siebie bo wiem, że potrafię stworzyć wszystko, czego chcę.
Wybieram satysfakcjonującą mnie pracę.
Zasługuję na całe dobro i obfitość, które codziennie otrzymuję.
Zauważam, że potrafię się cieszyć z obecnego stanu rzeczy, doceniam to, co już osiągnąłem.
Zawsze jestem chciany, cenny, wartościowy i w porządku niezależnie od efektów tego, co robię.
Zawsze jestem chciany, kochany i akceptowany przez ludzi pełnych ciepła i miłości.
Zawsze mam do zaoferowania cenne pomysły, dobra i usługi.
Zawsze pracuję w przyjemny i bezpieczny dla mnie sposób.
Zawsze wiem, czego chcę i podejmuję najkorzystniejsze dla mnie decyzje i działania.
Znam swoją prawdziwą wartość, dlatego zawsze i wszędzie potrafię być niezależny wobec emocji, myśli i działań innych ludzi.